Start/målområde:
Start og målområde er ved Fiskehuskajen, Skagen Havn.
Tidsregistrering foregår med chip som er placeret i løbenummeret.

Online folder 2023

Klik her

Depoter:
Der er opstillet depoter ved hver 5. kilometer. (Grenen Trail undtaget - set rutekort for placering depoter)  Depoternes placering er markeret på rutekortene. Ved depoterne udleveres vand, energidrik og frugt. Der er desuden toiletter ved alle depoter.
Der vil ligeledes være et depot i målområdet, hvor du også vil få udleveret vand, energidrik og frugt.

Bagage:
Garderobe findes i start og målområdet.

Bad og omklædning:
Du kan gratis bade og klæde om i Skagen Kultur- og Fritidscenter åbent mellem 08.00-17.00. 

Samarittjeneste:
Der vil være samaritter fra Hjemmeværnet til stede i målområdet.

Mål:
Når du er kommet i mål, vil du få overrakt en medalje.
Diplomer og resultater kan også downloades på www.skagenmarathon.dk

Præmier:
Der er præmie til de tre hurtigste kvinder og mænd på hver distance.
Præmieuddelinger foregår i målområdet. Se tidspunkter herfor i programmet.

Det sker i målområdet:

- mulighed for at købe mad og drikke

- mulighed for at besøge Sport 24s stand 

Overflytning af nummer:
Hvis du skulle blive skadet og ikke kan deltage i det løb du er tilmeldt, kan du få flyttet dit løbsnummer. Kontakt os senest en uge før (lørdagen før afholdelse). Kontakt os på telefon 20 49 21 99 eller mail skagenmarathon@toppenafdanmark.dk