Regler:

 • Skagen Marathon ruten er opmålt alle fem distancer.
 • Deltagere i marathon og halvmaraton distancerne skal være fyldt 15 år. Alderen på dagen er gældende.
 • Det er ikke tilladt at have cyklende ledsagere på ruten. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Startnummeret skal bæres synligt på brystet og må ikke ændres eller overdrages til anden person under forkert navn. 
 • Alle, som er korrekt tilmeldt og som gennemfører løbet indenfor tidsrammen vil få en medalje.
 • Ruten er delvis afspærret og åbnes for biltrafik efter tidsrammens udløb
 • Tidsrammen for maratonløbet er 6 timer. 3 timer for halvmaraton. Der er ingen tidsramme for 10 km distancen.
 • Tilmeldingen til Skagen Marathon er bindende. 
 • Deltagelse i Skagen Marathon er på eget ansvar. Arrangørerne af Skagen Marathon kan ikke drages til ansvar for skader, som man pådrager sig selv eller andre i forbindelse med løbet.

Accept:

 • Jeg erklærer med min tilmelding, at min deltagelse i løbet sker på eget ansvar samt at arrangøren - Toppen af Danmark ikke kan pålægges noget ansvar af nogen art.
 • Jeg erklærer mig rask og i fysisk form til deltagelse i Skagen Marathon. Jeg er indforstået med, at jeg med min tilmelding accepterer, at foto, filmoptagelser, interviews, reklamer m.v. frit kan benyttes. Jeg bekræfter, at mit oplyste fødselsår er korrekt, og at jeg ikke kan overgive mit startnummer til en anden person.
 • Jeg er bekendt med, at jeg bliver diskvalificeret, hvis det officielle startnummer ændres og hvis sponsornavne bliver ukendelige.
 • Såfremt jeg bliver forhindret i at deltage eller i tilfælde af force majeure, har jeg ikke krav på tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret