Start/målområde:
Start og målområde er ved Havnemesterboligen, Vestre Strandvej 10, Skagen.
Tidsregistrering foregår med chip som er placeret i løbenummeret.

Depoter:
Der er opstillet depoter ved hver 5. kilometer. (Grenen Rundt undtaget - set rutekort for placering depoter)  Depoternes placering er markeret på rutekortene. Ved depoterne udleveres vand, energidrik og frugt. Der er desuden toiletter ved alle depoter.
Der vil ligeledes være et depot i målområdet, hvor du også vil få udleveret vand, energidrik og frugt.

Bagage:
Garderobe findes i start og målområdet ved Rådhuset.

Bad og omklædning:
Du kan gratis bade og klæde om i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Samarittjeneste:
Der vil være samaritter fra Hjemmeværnet til stede i målområdet.

Mål:
Når du er kommet i mål, vil du få overrakt en medalje.
Diplomer og resultater kan også downloades på www.skagenmarathon.dk

Præmier:
Der er præmie til de tre hurtigste kvinder og mænd på hver distance.
Præmieuddelinger foregår i målområdet. Se tidspunkter herfor i programmet.