Program Skagen Marathon 1. oktober 2022

 

FREDAG DEN 30. SEPTEMBER

Kl. 15.00 Løbssekretariatet åbner

- Skagen Kultur og Fritidscenter, eftertilmelding samt udlevering af startnr. m.v.

Kl. 19.00 Løbssekretariatet lukker for i dag

 

LØRDAG DEN 1. OKTOBER

Kl. 08.00 Løbssekretariatet åbner

- eftertilmelding samt udlevering af startnr. m.v.

Kl. 09.50 Velkomst

- v/ Turistdirektør René Zeeberg

Kl. 10.00 Målområdet åbner

- Her kan man nyde vand, øl og vin. 

Kl. 10.00 Start Marathon

- Fiskehuskajen / Skagen Havn ved startportalen

Kl. 10.15 Start Walk & Talk ½ Marathon

- Fiskehuskajen / Skagen Havn ved startportalen

Kl. 10.30 Start Grenen Trail

- Fiskehuskajen / Skagen Havn ved startportalen

Kl. 11.00 Start ½ Marathon

- Fiskehuskajen / Skagen Havn ved startportalen

Kl. 11.20 Start 10 km

- Fiskehuskajen / Skagen Havn ved startportalen

Kl. 11.25 Start 5 km & 5 km Børnemarathon

- Fiskehuskajen / Skagen Havn ved startportalen

 

PRÆMIEOVERRÆKKELSE

Kl. 13.00 Præmieoverrækkelse 10 km, 5 km og Børnemarathon

- ved speakertårnet

Kl. 13.30 Præmieoverrækkelse ½ Marathon

- ved speakertårnet

Kl. 14.00 Præmieoverrækkelse Marathon og Grenen Trail

- ved speakertårnet

Kl. 16.15 Skagen Marathon siger tak for i år og på gensyn d. 7. oktober 2023

Start- og målområdet findes på Fiskehuskajen, på Skagen Havn

 

EFTERTILMELDING OG AFHENTNING AF STARTNUMRE I:

LØBSSEKRETARIATET

Skagen Kultur- og Fritidscenter

Kirkevej 19, 9990 Skagen

Fredag d. 30/9: kl. 15.00 - 19.00

Lørdag d. 1/10: kl. 08.00 - 11.30

www.skagenmarathon.dk